De Stichting Plattelandsontwikkeling Almelo (SPOA) is febr. 2006 opgericht en is een initiatief van LTO afdeling Almelo, gemeente Almelo en de Rabobank. Zij richt zich op de bewoners / gebruikers van het buitengebied van Almelo.

SPOA stelt zich ten doel de ontwikkeling van het platteland te bevorderen en de leefbaarheid van het platteland te versterken. Het leven naast een uitbreidende stad kent zijn beperkingen en zijn kansen.
Respect voor wederzijdse belangen is noodzakelijk.

SPOA heeft een onafhankelijke positie. De stichting adviseert zowel op bedrijfsniveau als over het lokale overheidsbeleid. Het behoud van de groene longen is vaststaand. Het verbeteren van de vitaliteit van de agrarische bedrijven in het plattelandsgebied is een belangrijk uitgangspunt.

SPOA voor een sprankelend platteland om Almelo

Actuele informatie over SPOA treft u vanaf nu aan in de gebiedsgids van de website www.buiteninalmelo.nl
klik hier voor de gebiedsgids (SPOA)


Gegevens gebiedscoördinator
Agnes Mentink-Groener
tel : 0620736463
mail: mentinkgroener@planet.nl

Arend Middelkamp, secretaris/penningmeester  (tel. 851580)
Roel Bakker, voorzitter (tel. 473800)
Roelof Bartels (tel. 571694)

Bezoekadres:
Stichting Plattelandontwikkeling Almelo
Deldensestraat 205, Almelo
Route: www.routenet.nl
  info@spoa-almelo.nl
kvk: 08145145